Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Orientering - Åk 7

Alviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2019

Pedagogisk planering - Orientering Det är dags att dra igång orienteringsmomentet! Vi startar med repetition av grundläggande kartkunskaper för att genom progression avsluta med en heldagsorientering i okänd miljö.

Orientering – Åk 7

 

Syfte

Kommande lärandemoment syftar till att utveckla kunskaper om orientering. Orientering handlar om att hitta rätt, vilket du kommer att behöva göra vid många tillfällen i livet såsom exempelvis när du åker till ett annat land, vandrar på okänd mark utan täckning eller endast ska ta dig till ett nytt ställe i området där du bor. Orientering är en viktig del inom flera yrken såsom polis, ingenjör, räddningstjänst, turistguide och militär etc. Förutom att lära dig att orientera kommer du att få kännedom om allemansrätten då undervisningen bland annat kommer att genomföras i skogsmiljö. Målet efter avslutad lektionsserie är att du ska känna dig trygg att använda en karta när du orienterar dig i både när- och okänd miljö.

 

Undervisning

Momentet kommer att pågå i tre veckor med start v. 35. Undervisningen startar med en teorigenomgång där vi bland annat möter olika kartkunskaper som karttecken och skala. Därefter kommer du att få öva praktiskt med olika orienteringsövningar inom närområdet. Vi avslutar momentet med att orientera i okänd miljö med en heldag på Grimsta.


Fem grundmoment:

  • Förstå var på kartan du befinner dig och vart du ska.

  • Passa kartan

  • Välj och planera din väg ”ta rätt vägval”, eventuellt dela upp det i delar.

  • Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg

  • Hitta/ Ta kontrollen

Vad gör man om man är osäker?
- Gå tillbaka till senast kända ställe och försök på nytt.

 

Centralt innehåll

Följande centrala punkter från kursplanen för idrott och hälsa kommer att behandlas inom momentet:

  • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

Kunskapskrav

Nedan finner du kunskapskraven som ligger till grund för bedömningen inom kommande moment.

E

C

A

Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

 

 

Bedömning

Bedömning av momentet kommer att ske genom följande:

 

  • Observationer av lektionstillfällen, både teoretiskt (karttecken och orienteringsteknik) och praktiskt.

  • Observationer under orienteringsdagen, där orienteringen genomförs i okänd miljö.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter