Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

1 - 6

Hem-och konsumentkunskap

Bruksskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 9 september 2019

16 lektionsupplägg som utgår från det centrala innehållet för åk 1–6: Mat, måltider och hälsa, Konsumtion och ekonomi samt Miljö och livsstil. Det teoretiska innehållet förstärks med hjälp av praktiska övningar vilket leder till att eleven får goda möjligheter att utveckla sina förmågor i ämnet.

Denna planering sträcker över hela läsåret och är uppdelad i 5 delar:

  • Grunder i köket
  • Mat, måltider & hälsa
  • Konsumtion
  • Miljö
  • Vardag & fest

Varje lektion utgår från ett tema, t.ex. fullkorn eller återvinning. Lektionerna börjar oftast med Veckans grej-ledtrådar (inspirerat av Grej of the day). Ledtrådarna presenteras och gås igenom för att fånga elevernas intresse och få igång deras tankar. Sedan följer en eller flera teoretiska uppgifter som kretsar kring lektionernas tema. Efter teoriuppgiften följer en konkret övning där eleverna ska praktisera sin kunskap i handling, t.ex. tillaga eller baka efter recept.


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.

Måltidens betydelse för gemenskap.

Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.

Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback