Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läsprojekt 1 åk 6: Böcker om barn i andra länder

Gemensamt i Huddinge, Huddinge · Senast uppdaterad: 11 september 2019

I det här läsprojektet kommer vi att läsa boken Alex Dogboy eller en annan bok av författaren Moniza Zak som handlar om barn och unga andra delar av världen.

Lärandemål

Vi tränar på att:

  • läsa 
  • sammanfatta innehåll
  • kommentera viktiga händelser
  • utifrån egna erfarenheter tolka och resonera kring budskap i texten
  • beskriva sin upplevelse av läsningen

 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom att:

  • lyssna till era boksamtal
  • läsa era läsloggar

Undervisningens innehåll

Vi kommer att dela upp boken och ha läsbeting till fredagar.

På fredagar kommer vi att ha boksamtal samt svara på frågor och reflektera över det vi läst i en skriftlig läslogg.

Vi kommer under tiden att diskutera hur man kan utveckla sin läsförståelse, sina tolkningar av texten och hur man kan föra mer utvecklade resonemang om textens innehåll och budskap.

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Läsning skönlitteratur åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback