Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Alla årskurser

Planering Broderi – Our Earth

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

I det här arbetet kommer du först att i grupp och enskilt med hjälp av instruktionsfilmer, arbetsbeskrivningar och handledning från mig som lärare få pröva och öva på olika slags broderisömmar och stygn. Du kommer att i en övning få testa vilket uttryck dessa sömmar har och hur de skulle kunna fungera/ användas i ett broderi. Du får också öva för att kunna utföra dom med precision. Du kommer även få en kort föreläsning om broderikultur från historia till nutid som förhoppningsvis kan inspirera dig i ditt enskilda arbete.

Planering Broderi – Our Earth 

 

I det här arbetet kommer du först att i grupp och enskilt med hjälp av instruktionsfilmer, arbetsbeskrivningar och handledning från mig som lärare få pröva och öva på olika slags broderisömmar och stygn. Du kommer att i en övning få testa vilket uttryck dessa sömmar har och hur de skulle kunna fungera/  användas i ett broderi. Du får också öva för att kunna utföra dom med precision. Du kommer även få en kort föreläsning om broderikultur från historia till nutid som förhoppningsvis kan inspirera dig i ditt enskilda arbete.

 

Enskilt arbete/ Uppgift:

Efter en inspirationsgenomgång bestående av filmer och bilder kommer du få välja ett naturord att tolka i ett minityrbroderi 5x5 cm alt. 7x7 cm. I detta arbete ligger fokus på att försöka använda de sömmar du lärt dig för att få fram ett önskvärd känsla som ska spegla det ord du valt.

ORDEN man kan välja mellan är:

HIMMEL

HAV

BERG

ÄNGAR och BLOMMOR

SKOG och TRÄD

 

 

Du ska också spela in en kort instruktionsfilm hur man syr valfri söm.

När ditt broderi är klart ska du skriva eller spela in en muntlig utvärdering av hur arbetet med broderiet gått och tolka ditt resultat.( Hjälpfrågor finns. )

 

 

Bedömning:

När ni övar bedöms inte resultatet (om du inte uttryckligen säger att du vill att jag ska ta med det )– fokus här ligger istället på om du tar egna initiativ och hur du klarar att följa beskrivningar, instruktioner både muntliga och skriftliga av tex. olika slags stygn. Om Du prövar och omprövar för att få det resultat du önskar.

 

I det enskilda arbetet tittar jag på följande saker i min bedömning:

Hur väl du kan lägga upp en planering och sedan följa den.

Hur väl du behärskar verktyg och redskap. Du kan visa att du behärskar det du lärt dig genom att visa andra men också genom en kort videoinspelning av hur man syr ett broderistygn.

Om du tar egna initiativ och hur genomarbetat och kreativt du kan formge och framställa ett broderi utifrån den inspiration du fått.

Att du visar att du kan pröva och ompröva för att få det resultat du önskar .

I din utvärdering och i samtal med mig under lektionerna får du visa hur väl du kan sätta ord på din arbetsprocess och hur du använder dig av slöjdspecifika begrepp. Där får du också visa att du kan tolka ditt och andras broderi.

 

 

Besök planeringen i Unikum för mer utförlig beskrivning (läroplanens formuleringar) av vilket centralt innehåll som området tar upp och vilka kunskapskrav vi arbetar med.


Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback