Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Planering, Bengaliska (Modersmål) Åk 1-3 (2019/20)

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

Under läsåret ska du utveckla dina förmågor att läsa, skriva, lyssna och tala. Det gör du genom olika aktiviteter/uppgifter som utmanar dig att uppnå målen i modersmål.

Ämnets syfte

 

 • Modersmålsämnets uppgift är att stärka den personliga och kulturella identiteten.
 • Du ska få möjligheten att utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra.
 • Att du i tal och skrift kan använda ditt modersmål.
 • Du ska få möjlighet att utveckla ditt tal och skriftspråk så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang.
 • Samt att du aktivt kan delta och påverka i samhället.

 

Konkretiserade mål     

 

Arbetssätt och arbetsformer

 

Vi kommer att använda olika böcker/material/arbetssätt:

 • Årskurs 3 Lärobok: Amar Bangla boi 1

 • Sagor, berättelser, ramsor och sånger.

 • Läsa böcker på bengaliska.

 • Rita bilder och skriva tillhörande beskrivningar.

 • Diskussioner/ reflektioner

 • Korta skrivuppgifter.

 • Högläsning, sagor och berättelser

 • Faktatext

 • Drama och spela teater.

 

Bedömning

 • Jag kommer att följa din utveckling på olika sätt:
 • Jag kommer berätta för dig vad och i vilket arbete/aktivitet och när du blir bedömt.

 

Här Aktiviteter vilka bedömningen grundar sig på.

 • Högläsning och återberättande.

 • Skrivuppgifter.

 • Hemuppgifter.

 • Ditt arbete under lektionen.

 • Diagnoser.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
ML åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback