Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Tabell och diagram

Trönninge skola, Varberg · Senast uppdaterad: 19 september 2019

I det här området kommer du att få arbeta med olika tabeller och diagram. T ex stapel-, linje-, stolp- och cirkeldiagram. Du kommer att få lära dig att klassificera, läsa, rita och tolka information. Du ska även få använda dig av de nya begreppen typvärde, medelvärde och median.

Kunskapskrav;

 • vet att frekvensen är antalet gånger ett visst resultat förekommer
 • analyserar, tolkar, värderar och drar slutsatser om resultaten vid egna och andras enkla statistiska undersökningar, i diagram
 • klassificerar, sorterar och sammanställer data i enkla rekvenstabeller
 • avläser och tokar information i enkla tabeller
 • redovisar och beskriver resultat i diagram
 • avläser och tolkar information i tabeller och diagram

Centralt innehåll;

 • klassificera information i tabeller
 • hitta information i tabeller
 • repetition av stapel- och linjediagram
 • läsa och rita olika diagram (stapel-, linje-, stolp-, cirkel-)
 • cirkeldiagram med lätta tal i procentform
 • samla in, klassificera och skriva information i tabeller
 • presentera fakta/material med hjälp av diagram
 • medelvärde, typvärde, median (lägesmått)

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bedömningsuppgift