Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESSEST5

Estetisk Bild och form, NGyS HR

Norrtälje anpassad gymnasieskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Syfte: • Ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i färg, form, bild. • Stärka elevens tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. • Ge eleven förutsättningar utveckla sin förmåga att använda begrepp, metod och tekniker i skapande processer inom ämnesområdet. • Utveckla elevens sociala förmåga genom kommunikation och samverkan i grupp inom olika estetiska uttrycksformer.

Bild och Form

Eleverna får prova olika estetiska verktyg och material inom bild och form;

  • Måla, rita och använda olika tekniker och material för eget skapande, kommunikation och uttryck.
  • använda digitala verktyg kamera, dator och iPad för bildskapande.

Läroplanskopplingar

Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.

Förmåga att tolka olika estetiska uttryck från skilda tidsperioder.

Kunskaper om estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Olika estetiska uttrycksformer, till exempel dans, bild, musik och drama.

Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.

Några stilar och genrer inom nutida och historiska estetiska uttrycksformer och vad som kännetecknar dessa, till exempel balett, kubism och hårdrock.

Centrala begrepp som används inom de estetiska uttrycksformerna, till exempel scenografi, akvarell och orkester.

Matriser i planeringen
Estetisk verksamhet ESSEST5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback