Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Förstå och använda tal 4

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Gröna rutor visar att du förstår och kan det som uppgiften syftar till, röd ruta visar att du behöver träna mer på det. Här i matrisen nedan visar grön ruta att du kan och har förstått uppgiften, medan en vit ruta betyder att du behöver arbeta mer med det.

Förmågor från kursplanen

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Förstå och använda tal 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback