Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Debattartikel- Konsten att påverka

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Debattartikel

Konsten att påverka (kursinformation)

 • du lär dig hur du kan påverka med ord
 • du studerar hur en debattartikel är uppbyggd
 • du skriver en debattartikel
 • du lär dig använda olika källor och att vara källkritisk
 • du lär dig citera och referera

Så här arbetar vi

 • vi gör övningar i böckerna tillsammans
 • vi tränar begrepp och ordförståelse som hör till arbetsområdet
 • E P A (eget, par , alla)
 • Vi har föreläsningar om hur man skriver en debattartikel
 • Vi arbetar i programmet Classrom 8
 • Vi skriver en debattartikel och får kamratrespons på denna

Så här är ni elever delaktiga

* Ni väljer hur ni vill ge kamratrespons på debattartikeln

* Ni väljer lämpliga debattartiklar att läsa

* Ni väljer ämne att skriva om

Detta bedöms:

* din delaktighet på lektionerna

* din debattartikel

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Skriva Debattartikel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback