Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Orientering 7-9

Arbråskolan F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Orientering

 

Du kommer under denna period träna dig på att orientera. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan är uppbyggd, kunna orientera med hjälp av kartans symboler, välja smarta vägval m.m. Du kommer att orientera i skolans närmiljö och även i okänd terräng.

Bedömning 

Du kommer att bedömas utefter din förmåga att:
  1. Förstå var på kartan du är och vart du ska
  2. Passa kartan
  3. Välj och planera din väg
  4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg
  5. Hitta/ta kontrollen

 

Viktigt att även klä sig rätt efter väder och aktivitet,

samt att visa att man kan och följer allemansrätten!

 

Vi kommer jobba med

  • Teoretiska genomgångar, kartkunskap, passa kartan och till viss del allemansrätten. Se kapitlet om Orientering i Gleerups.
  • Orienteringsbanor av varierande svårighet i närområdet med hjälp av karta eller andra hjälpmedel för positionering.
  • Orientering på okänd plats på friluftsdagen
För dig som vill lyckas bra på kartteckenprovet på friluftsdagen finns här en länk till lite träning:
Vill man ladda ner en app så finns OrienteraMera. Där kör ni quiz-karttecken.

Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback