Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Lag och rätt

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

I detta arbetsområde får du bland annat kunskaper om vad olika brott innebär, hur en rättegång i tingsrätten går till och vad Barnkonventionen innebär. Rättegångsteater och flera intressanta filmer finns också med i arbetsområdet. Dessutom tittar vi lite extra på vad kränkningar på sociala medier kan vara och föra med sig. Givetvis får du också veta hur man straffade brottslingar förr i tiden.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift inom arbetsområdet "Lag och rätt"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback