Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Alla årskurser

Blues på Brunnsåker

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 september 2019

Du ska få lyssna, lära, spela, sjunga och skapa BLUES.

Blues på Brunnsåker           Information läggs på Unikum och Teams                     

                                        

Ht 2019/Vt 2020

 

Mål: (vad ska vi göra?)

·           Lyssna, analysera och samtala om musik från populärmusikens vagga.

·           Fundera kring varifrån rock o popmusik kommer

·           Spela och sjunga blueslåtar i grupp

·           Arbeta med ackordbeteckningar

·           Skapa egen musik.

 

Syfte: (varför ska vi göra det här?)

·         Du ska utveckla din förmåga att analysera och samtala om musik från olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

·         Du ska utveckla din förmåga att sjunga och spela tillsammans i grupp

·         Du ska utveckla din förmåga att skapa, lyssna till och reflektera över musik.

·         Du ska också utveckla förmågan att använda musikaliska begrepp.

 

Material: (vad ska vi arbeta med?)

·         Ipads – YouTube, Musikrum Rickard

·         Arbetsblad som du får på lektionerna

·         Musikinstrument

 

Arbetssätt: (hur ska vi arbeta?)

·         Gemensamma genomgångar med musiklyssning och arbetsuppgifter

·         Träna på bluesspel på gitarr, keyboard, elbas både enskilt och i grupp.

·         Ensemblespel med en bestämd låt och en valfri.

·         Skapa egen blues i garageband.

 

Redovisning: (hur visar vi vad vi har lärt oss?)

·         Aktiv medverkan på lektionerna

·         Skriftligt prov på bluesens historia

·         Spela upp blues på de tre instrumenten i ensemble.

·         Spela upp din blues från Garageband.

 

Bedömning: se matrisen

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback