Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Plan mot kränkande behandling, Jämställdhet

Ängsdals förskolor, Bunkeflostrand, Klagshamn, Limhamn, Ängsdals skolor AB · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Hur säkerställer du att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet?

BAKGRUND. Besvara frågan Varför?

Några av barnen i gruppen Detektiverna har gett uttryck för att de behöver bredda sin kunskap i sitt vardagliga tänk och sitt språk. 

Vid diskussioner visar barnen att de har kunskapen om hur man behandlar sina kompisar på ett bra sätt men i deras handlingar syns det inte alltid.

METOD. Beskriv Hur?

Genom att läsa normkritisk litteratur för och med barnen och diskutera och reflektera över innehållet.

Att se Ur- filmer med normkritiskt innehåll och sedan diskutera möjliga lösningar på dilemman.

MÅL. Vad?

  1. Att barnen ska bredda sina kunskaper om vilka möjligheter som finns att vara pojke, flicka, kvinna och man både vad gäller kläder, yrken, möjliga sätt att "vara"
  2. Att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
  3. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att prata om upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av ord och konkret material

 

DOKUMENTATION. Dokumentera barnens röster och lärande med text och bild/film

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING. Vid varje pass återkopplar vi vad vi gjort tillfället innan, dvs beskriver varför det blev som det blev


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback