Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Tema motorik 2019

Sunnansjö förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi har sett ett stort intresse av rörelse hos barnen.

 

Var är vi?

 Vi har sett att våra barn springer, klättrar, kryper och plocka i och ur olika saker, staplar och passar in i olika former.

 Barnen utforskar miljön med hjälp av kroppen.

 Barnen har ett stort rörelsebehov.

 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill träna balansen, koordinationsförmågan och bygga vidare på lusten att röra på kroppen.

 Finmotorik är också något vi ska fokusera på. Vi vill att barnen ska våga prova på olika aktiviteter. 

 

  


Hur gör vi?

Vi delar in barnen i små grupper och går till gymnastiksalen och skogen en gång i veckan med ca två till tre barn åt gången.

Vi tar fram te.x. pärlor, korta piprensare som stoppas i små hål i en burk ,kulor att trä på en pinne som barnen kan träna sin finmotorik på.

 Vi är i ateljén med några barn i taget där vi limmar, målar med penslar, fingrar och händer.

 

 

Hur blev det?

 Vårat tema motorik har varit väldigt uppskattat av både barn och personal. Det har varit positivt att dela in barnen i små grupper och det har gjort att barnen har vågat pröva på olika aktiviteter och moment. Barnen har utvecklat sin motorik och självkänsla. De tar egna initiativ till olika motoriska övningar. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter