Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

BRANDÖVNING Lönneberga ht19

Bäckängens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 24 september 2019

LÖNNEBERGAS BRANDÖVNING

BRANDÖVNING ht 19

Bakgrund 

Eftersom vi har gemensam BRANDÖVNING på Bäckängen 1 gång / termin, behöver både barn och pedagoger förberedas och träna inför detta. 

Under ht18 och vt19 har vi jobbat med Petter och hans 4 getter som tema. Det blev därför naturligt och pedagogiskt att använda oss av brandsagan när vi tränade. 

Mål

* Att förbereda barnen på ett pedagogiskt sätt så att barnen känner igen situationen med utrymning och inte blir rädda.

* Att även förbereda pedagogerna så att alla får träna på att göra en utrymning på en bra sätt.

* Att få påminnelse om att revidera telefonlistor så att förskolan alltid har aktuella uppgifter. 

 

Metod

* Vi berättar en brand-saga för barnen som handlar om ” Petter och hans 4 getter”. Vi har gjort om den klassiska sagan så att den handlar om vad som händer när det börjar brinna hos Petter och getterna.

* Barnen känner till den klassiska sagan och kan relatera till den och lära sig hur man ska göra om det börjar brinna. När brandvarnaren tjuter ska man krypa, för att undvika röken, till vår nödutgång. Barnen får också lära sig att man ringer 112 om det börjar brinna.

*Vi leker utrymning med barnen då pedagogerna "piper som brandvarnaren" och vi kryper till utrymningsdörren.

* Alla går till uppsamlingsplatsen vid fotbollsmålen och pedagogerna räknar in alla barn och pedagoger.

* Siste man ut larmar brandkåren eller försöker att släcka branden själv.

 Maj 2019

* Karina och Carin planerade tillsammans för en oförberedd brandövning i maj. Karina meddelade larmcentralen att vi skulle ha en övning. Vi flyttade fram datumet 2 ggr pga andra aktiviter som planerades in och pga att Karina blev sjuk. ( Carin ville ha Karina med eftersom hon hade mer koll på hur man larmar av igen ) Larmcentralen blev inte så nöjda när vi bytte dagar. 

September 2019

Karina tar över ansvaret för brandövningen. Karina bestämde med syskonavdelningen att den 19:e september ska räddningstjänsten komma på besök. Övningen kommer att vara samma dag. Småbarnsavdelningarna ville också ha ett litet besök från brandmännen men vi bestämde att brandbilen får man åka när man kommer till syskonavdelningen.

I samband med brandövningen har vi målat brandbilar som är kopplade till appen Quiver, där brandbilen får liv och kan röra sig och spruta vatten. (Se logginlägg på barnets logg).

Uppföljning och Utvärdering

 

Barnen förstod direkt sambandet mellan brandvarnaren som piper och att man då ska krypa till vår utrymningsväg i vårt kök. 

Vi tränade några gånger innan övningen och när brandvarnaren började pipa visste alla vad som skulle hända och vi kröp tillsammans till dörren. Sen gick vi ut i bara strumporna och samlades vid fotbollsmålet som vi hade pratat om. Det blev en lyckad brandövning och ingen blev rädd.

Alla pedagoger var förberedda på att övningen skulle bli av just den här dagen. Nästa gång när vi ska ha brandövning kommer den att ske helt oförberett nån gång under våren. Bäckängens brandansvariga kommer att välja en dag. 

Maj 2019

När larmet gick såg barnen lite förskräckta ut först. De visste inte riktigt vad det var som lät. Förra gången som vi hade övning hade vi vanliga brandvarnare och det nya larmet hade ett annat ljud. Lägre men annorlunda. Det blinkade även en röd lampa. Men inget barn blev rädd. Vi lotsade barnen mot utrymningsdörren och vi gick lugnt ut utan skor och ytterkläder. Övningen fungerade bra på alla avdelningar.

 

September 2019

• Barnen tittade på den blinkande lampan och började genast gå eller krypa ut så som vi tränat. På grund av byggarbetsplats på förskolan gick vi ut genom den vanliga dörren i år, vilket vi också tränat på. I hallen roffade personalen också åt oss några jackor och stövlar som  vi gick förbi. Ingen blev rädd och allt flöt på väldigt bra!

Senare på vår utevistelse kom brandmännen in på gården och hälsade på. En del barn var nyfikna, andra lite försiktiga. Vi upplevde det som ett bra sätt för de små barnen att bekanta sig med räddningspersonal. 

Analys och Utveckling

Vi är väldigt nöjda med detta arbetssätt för brandutbildning. Barnen lär sig snabbt och refererar ofta spontant till brandövningsträningenunder året.  

Maj 2019

Det var första gången som vi hade en oförberedd brandövning, men alla pedagoger i huset tyckte efteråt att det var bra. Då blev det mer verklighetstroget. 

Vi kommer att fortsätta att ha en förberedd brandövning i september, då vi har förberett alla barn med hjälp av sagor och bilder. Vi bjuder även in räddningskåren att komma på besök.

I maj/ juni kommer vi även fortsättningsvis att ha en oförberedd övning.

Vi behöver dock tänka på att förbereda nya barn och pedagoger som börjar efter höstens brandövning, genom att prata om vad man gör om brandlarmet börjar pipa.

När det gäller pedagogerna behöver vi se till att fortsätta uppdatera avdelningens telefonlista både höst och vår.

September 2019

Alla pedagoger, kökspersonal och byggarbetare ( dock ej barnen) var förberedda på att övningen skulle ske. Att använda den riktiga brandsirenen upplevdes bra för att bli bekanta med ljudet. Det fortsätter vi med varje brandövning.

Brandsagan tyckte något barn blev lite tjatig men vi upplevde ändå att det är ett bra material att förbereda barnen på inför brandövning.

Vi fortsätter att bjuda in brandmännen för att barnen ska få möjlighet att bekanta sig.

Löpande uppdaterar vi avdelningarnas telefonlistor.

 


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter