Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Lika-olika

Strömstaren, Örebro · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i gruppen och att de känner sig sedda och bekräftade för dem de är.

Vad

 

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i gruppen och att de känner sig sedda och bekräftade för dem de är.

Barnen ska kunna uttrycka sina känslor och även känna igen känslorna hos varandra. Vi arbetar med "stopp-handen", både att barnen ska kunna säga stopp men aven förstå när andra säger stopp.

 

Kompisskap - hur man är mot varandra

 

Familjer kan se olika ut. Kommer från olika länder. Tycker om att göra olika saker.

 

Vi arbetar för att få föräldrarna delaktiga och intresserade av det som händer på förskolan.

Vi vill bli bättre på att lägga ut inlägg på Unikum så att föräldrarna får en anledning att gå in där.

 

 

Vem / Vilka

Barnen

Pedagogerna har ansvar för varsin samling/vecka.

Hur

Vi börjar att arbeta med tecken som stöd för olika känslor: glad, ledsen och arg. Detta för att lära barnen sätta ord på sina känslor. Eftersom flera av barnen är så små att de ännu inte har ett utvecklat talspråk använder vi oss av tecken och bilder som ett komplement. Vi vill möta barnet och bekräfta dem och deras känslor samt hjälpa dem att sätta ord på det.  T ex "Nu ser jag att du är ledsen, vad var det som hände?" Vi uppmuntrar barnen när de tröstar en kompis som är ledsen. Vi försöker ta kort på händelser på förskolan som visar när barnen är t ex glada eller när de hjälper varandra med olika saker.

Vi lånar böcker från bilioteket som handlar om olika känslor. Vi har även beställt tre tema-påsar från biblioteket. Vi vill använda oss av enkla, korta berättelser som vi kan läsa, spela upp med figurer eller ha som flanosaga och som tar upp olika känslor.

Vi sjunger sånger om olika känslor. T ex Jag blir så glad när jag ser dig. Klappa händerna när du är riktigt glad.

Vi sjunger också välbekanta sånger för barnen men på olika sätt. Hur sjunger man Krokodilen i bilen om krokodilen är glad, om hen är ledsen eller om hen är arg? Hur märker man skillnaden?

Vi spelar upp konkreta vardagshändelser för barnen som de själva varit med om, tex vilja ha alla leksaker själv. Vi pratar om och spelar upp hur man kan göra istället.

 

Hur man är mot varandra. Vi utgår från kompisböckerna. Vi spelar upp de olika berättelserna i samlingen och pratar om hur man är mot varandra.

 

Olika familjer kan se olika ut. Ett kort på huset och ett på familjen inklusive ev djur.

Föräldrarna tar kort på tre saker som barnen tycker om hemifrån, kan vara allt från leksaker, personer eller platser. Vi sätter upp dem i barnhöjd och pratar om att man kan tycka om många olika saker.

Vi lånar tema-påsar från biblioteket på tema: känslor, olika och vara vänner.

 

Vi kommer även att dela upp barngruppen i grupper och göra olika aktiviteter, några går ut och några är då kvar inne för att göra olika aktiviteter som tex måla och skapa, för att främja gruppen och ge alla barn förutsättningar och bli sedda.  

 

 

Mål.

Målet är att få barnen att förstå att alla kan vara olika, känna olika eller reagera olika.

Vi vill att barnen ska kunna sätta ord på sina känslor och också känna igen känslorna hos varandra.

Läroplansmål se nedan.

Vi arbetar även med barnkonventionens olika artiklar, med barnens rättigheter.  

 

Var

Vi arbetar konteneturligt med att stärka barngruppen, att benämna känslor och visa att det är okej att tycka, känna och leka med olika/lika saker Vi arbetar med det både inne och ute, men lägger stor vikt vid samlingen.  

 

När

Under tiden då vi arbetar med grupperna, dvs tre gånger i veckan. Vi kommer att anknyta till projektet på olika sätt främst under våra samlingar tillsammans med barnen.

Varför

Vi behöver jobba med barngruppen, att få dem trygga och förstå att alla kan vara olika samt att arbeta med hur man är en bra kompis.

Nuläget hos barnen och verksamheten är rörig, det märks av hos de "gamla" barnen att det tas mycket tid till nyinskolningar som börjat hos oss.

 

Dokumentation

Genom unikum för att få föräldrarna delaktiga i vad vi gör. Vi sätter även upp bilder i hallen så att både föräldrar och barnen ser.

 

Stöd till reflektion och analys

Hur har arbetet gått

Var är vi utifrån de mål vi har

Hur går vi vidare

Vad uttrycker och visar barnen

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter