Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Klara svenskan - språklära

Kållekärrs skola, Tjörn · Senast uppdaterad: 2 september 2019

Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med boken Klara Svenskan - språklära, årskurs 4. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment, t.ex att repetera ordklasser och samtidigt lära dig ännu fler. Vi kommer även att titta närmare på ordkunskap så som antonymer, synonymer, och särskrivningar. Dessutom lär vi oss mer om olika stavningsregler, dialekter och vardagsspråk.

 

 

Mål

 • kunskap språkliga strukturer, normer och språkbruk
 • öva och befästa kunskaper inom respektive område
 • kunna bearbeta sina egna texter till både innehåll och form
 • kunna ge och ta emot respons
 • kunna samtal om människors språkbruk

Arbetssätt

 • läsa olika typer av texter, både enskilt och i mindre grupp
 • skriva olika typer av texter, både för hand och med hjälp av digitalt lärverktyg
 • titta på pedagogiska filmklipp som behandlar de olika delmomenten
 • samtala om de olika delmomenten, både i par och i grupp

 

Bedömning

 • bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen, arbetsformerna samt målen
 • genom att du deltar aktivt i undervisningen har du möjlighet att visa dina kunskaper
 • genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback