Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Normer och värden Ht-19 Grupp 1

Västertorps förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Arbeta med en god kompisanda, empati och sympati Med barnens intressen och behov som utgångspunkt.

Var är vi? (bakgrund och nuläge) 

En ny termin med en ny barngrupp. Alla barn och pedagoger ska lära känna varandra och lära sig om avdelningen regler och rutiner. Vi vill skapa en trygg gruppsamhörighet och Vi-känsla. Att vi är bra kompisar och lyssnar på varandra.

Att vi är rädda om vår miljö och material som finns runt omkring oss.

  

Vart ska vi? (mål och syfte) 

Att barnen ska känna sig trygga och välkomnande till Solen.

Att genom lek få barnen att känna tillhörighet till sin grupp och till oss pedagoger.

Att barnen ska bli medvetna om hur man är en bra kompis.

Att varje barn våga säga nej när man inte vill.

Att vi ska ha roligt tillsammans.

Visa hänsyn för varandra och allt i naturen.

 

Hur gör vi? (aktiviteter och planering) 

 

Vi arbetar i våra två grupper växelverkan inomhus och utomhus mellan klockan 9.00-14.30.

Leka samarbetslekar  där både barn och pedagoger deltar.

Genom att bekräfta barnens vid namn varje dag tex med hjälp av namnkort.

Vi kommer att använda oss utav bildstöd över dagens innehåll.

Vi läser böcker som handlar om normer och värden tex kompis böckerna av Linda Palm.

Genom att visa barnen att säga nej genom att säga stopp och visa upp hela handen.

Sjunga vänskapssången diskutera och samtala om dess innehåll

Under vår olika aktiviteter reflekterar vi och återkopplar händelser och barnen får komma till tals.

 

Forskning:

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv då vi lär tillsammans

 

Hur blev det? (utvärdering och reflektion) 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback