Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY02a

Utvecklingspsykologi ht 2019

_Gemensamt Gymnasiet/VUX Halmstad, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2023

Utvecklingspsykologi är läran om hur människans beteenden, tankar, känslor och sociala förmågor utvecklas under livet. Fokus för de flesta utvecklingsteorier ligger på barn och ungdomsåren men några ser på utveckling som något som sker under hela individens liv. Några psykologiska utvecklingsteorier beskriver utveckling i form av faser som individen går igenom i vissa åldrar ett par exempel på sådana teorier är Freuds teori om den psykosexuella utvecklingen och Erik Eriksons teori om utvecklingskriser. Andra psykologiska utvecklingsteorier fokuserar på en viss egenskap, hur den utvecklas och påverkar oss. Exempel på sådana teorier är Bowlbys anknytningsteorin och Jean Piagets teori om kognitiv utveckling.

Genomgång av utvecklingspsykologi: Erikson, Mahler, Bowlby, Piaget, Bronfrenbrenner: https://prezi.com/ca_utvecklingspsykologi


Läroplanskopplingar

Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

Matriser i planeringen
Psykologi 2a - PSKPSY02a
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback