Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

13-storey Treehouse

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Let's explore! What will we find in the treehouse? A flying pig, a crazy gorilla or maybe even a monster...

Under hösten kommer vi att arbeta med boken "The 13-storey Treehouse" av Andy Griffiths.

Vi kommer att arbeta med uppgifter där vi talar, skriver, läser och lyssnar. Allt du behöver ha kommer att tilldelas dig på lektionerna samt läggas i klassens lärlogg.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Your own storey...
"Missing cat" poster
Finger portrait
Description: Monster
Superhero
Book discussion
Presentation

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback