Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Omsorg, utveckling och lärande

Skattkistans förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

"Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje i att göra framsteg och övervinna svårigheter" - Lpfö - 18 I förskolan möter varje barn olika situationer där de ges möjlighet att utveckla sin självständighet. Vi vill fördjupa oss i detta under en tid framöver för att se vilken utveckling vi möts av!

Nationellt mål:
Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

 

Syfte:


Varför gör vi detta?

 

- Vi vill ge barnen möjlighet att bli mer medvetna om sig själva och sina egna tankar.

- Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin självkänsla.

- Vi vill erbjuda barnen att få känna en stolthet i att kunna själva.

- Vi vill låta barnen våga anta nya utmaningar genom att både få lyckas och misslyckas.

- Vi vill att barnen ska känna att de vågar be om hjälp och våga ge hjälp.

- Vi vill låta barnen få lov och uppleva att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång till gruppen.

- Vi vill erbjuda barnen en tydlig röd tråd där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 

Innehåll:

 

 

Vad ska undervisningen innehålla?

 

Dahlegren menar att omsorg är en förutsättning för ett lärande, inte ett hinder. (Sara Dahlgren 2010)

Då det är inskolningar nu kommer vi lägga fokus på att arbeta upp en trygghet i barngruppen. För att detta ska ske är det viktigt att undervisningen lägger ett stort fokus på rutinsituationer. Vi pedagoger ska vara tydliga i vår kommunikation samt kroppsspråk och benämna allt vi ska göra. Struktur kommer vara ett ord vi tar fasta vid, i synnerhet i början. Fokus kommer läggas under tillfällen när barnen t ex ska gå till toaletten, de ska ha samma matplatser varje dag, erbjuda återkommande materialtyp i undervisningen (samlingen och under den fria undervisningen), ha bestämda platser i hallen där de ska sätta sig innan vilan. 

När vi känner oss trygga och mår bra ökar vår förmåga att lära men också att orka med (Malmström 2018), chefredaktör för tidningen förskolan. https://www.forskoletidningen.se/3-2018/omsorg-stodjer-larande

Likaså kommer vi lägga stor vikt vid att det ska få ta tid, vi pedagoger kommer att arbeta aktivt för att skapa ett lugn genom att medvetet, under flera tillfällen under dagen dela upp barnen.

Detta är en förutsättning för att ett lärande lättare ska ske. Vi kommer också erbjuda mindfulness i undervisningen (se separat planering).

 

Uppmuntra barnen att själva klä av och på sina ytterkläder

Stötta barnen i att ta fram/plocka undan de saker de tagit fram 

Uppmuntra  barnen i att hälla/lägga upp så mycket de själva kan under måltiderna (buffé till de äldsta?)

Låta barnen prova så mycket de själva vill i utemiljön (gå upp och sätta sig i en gunga t ex)

 

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

V 37

Vi har haft dagar med de nyinskolade barnen, en del var väldigt ledsna, svårt för oss att få till det bra genom att dela in barnen i mindre grupper. De kräver en vuxens knä = svårt när flera blir ledsna samtidigt. Vi har många små barn nu.

 

 

V 38

Hela tiden behöver vi pedagoger ha en tanke framför oss…vi har lättare kunnat slussa ut barnen succesivt i hallen..

Vi har testat buffé under frukosten då de själva har fått ta gröten på det gröna låga bordet. Tanke: det bordet är för högt, vi ska använda den låga bänken i köket så att de yngsta når upp.  

Det spelar ingen roll hur många smörknivar vi har, det blir en stressituation med en svårighet i att vänta för så små barn. Under en eftermiddag införde vi spontant ”buffe” vid mellanmålet. Barnen satt vid bordet och efterhand skickade en pedagog fram dem till den låga bänken. De allra minsta bredde vi en macka till vid bordet (de nyinskolade). 

En reflektion kring detta; nästa gång kommer vi inte låta barnen sätta sig först vid bordet, de kommer i stället befinna sig i det stora rummet med en pedagog för att lättare ”slussas ut”, en och en. Svårt för dem att vänta för länge.. Vi ser en stark känsla hos barnen i deras lycka att få lov att ta maten själv. Självständighet!! Annan tanke vi haft, under lunchen då vi oftast är många barn är det just nu svårt när barnen är  trötta och hungriga. När vi hade soppa erbjöd vi de äldsta barnen att komma fram för att hämta bulle med pålägg, det fungerade så där men mellanmålet är att föredra. Vi kommer försöka  satsa på mellanmålet som buffé.

 

Vid mellanmålet bjöd vi in ett barn från opalen, en sån insperatör som visade de yngre barnen hur man går fram och gör. Wow! Detta tänker vi göra fler gånger! Vi har mötet som profil, detta blev verkligen ett möte, barnen emellan.

 

De yngre barnen (inte de som precis börjat men de andra) gick också gärna fram och tog smör på mackan!

 

Dagen efter detta erbjöd vi e buffé vid lunchen med att de flesta barnen gick fram för att ta grönsaker + macka vid den låga bänken. Utvärdering: vi är inte där riktigt ännu. Barnen var för trötta och det blev för livfullt för att maten ändå ska kunna vara en lugnare stund. Testa om några vecka/månad igen?

 

 

Vad gäller på/avklädning finns det alltid stunder att uppmana barnen att själva prova.

Här satt ett barn på golvet och var mycket glad att han fått på sig båda skorna HELT själv (efter mycket övning och tålamod!). 

Men.....det gick ej att få in själva kardborrebandet i hålet där det måste träs i genom så skon stannar på foten. Se nästa bild.....

Detta löste sig eftersom barnet frågade ett annat barn om hjälp. Tankar.. barnen verkar helt klara vara väldigt mottagliga för att arbeta med sin självständighet, det tycks även finnas ett social sampel i olika situationer.. vi har sett fler barn vara villiga att hjälpa varandra under olika tillfällen under dagen. 

Tankar: vi arbetar vidare på samma sätt med att låta barnen ta lång tid på sig. Vi vuxna kan även vara extra uppmärksamma på att stötta barnen i att hjälpa varandra!

 

 

v 39

 Buffébord: Vi har ändrat på placeringen av bordet det är lite trångt men vi ser vinsterna med den här placeringen istället. (Vi vill använda väggen till våra dokumentationer).

Vi har erbjudit barnen buffé vid fler måltider och vi ser att intresset är stort hos barnen. Vi ser att barnen gärna vill lägga upp olika sallader på tallriken och fler barn har fått en ökad matlust när de själva har serverat sig.

 

v 42

 Vi har fortsatt med vår buffe. Vinsterna i att erbjuda barnen själva buffen överväger att det är trångt. Men vi hade egentligen velat hitta ett annat ställe att ha bänken på då det blir trångt. 

v 43

Under väldigt många tillfällen under dagen finns det stunder då barnen både ges inflytande och framförallt erbjuds att arbeta självständigt. Visst kan även de yngre barnen hjälpa till med mellanmålet!

V 46-47

Vi ser att vårt arbete med syftet i undervisningen verkligen har gett resultat. Vi upplever att fler barn utmanar sig själva och känner en tillit till sin förmåga. De kan uttrycka det verbalt eller syns det tydligt på kroppsspråket, glädjen när barnet lyckas! "Jag kan själv".

Vi ser också en ökad tilltro att be om hjälp av oss eller en kompis. Barnen har verkat som inspiratörer till varandra att våga prova.

V 48

Den här veckan har vi startat upp med att sjunga julinspirerande sånger samt en del favoriter som barnen gärna sjunger. Vi har samma upplägg med val av sång som när vi använder Pippi väskan. Magiska fingret väljer vilket barn som ska få knacka på lådan, öppna och sedan väljer barnet ett föremål som förknippas med sången, ex stjärna, pepparkaksform, tomte.

Här blir det en utmaning för barnen att vänta på sin tur, knacka, öppna och välja, vi har redan konstaterat att det finns ett max antal barn för att det ska fungera och vara lustfyllt. Vi kommer därför erbjuda sångstunder i delade grupper och vid olika tidpunkter under dagen. 

Vi kommer visa sångerna på storbild, då blir det lättare för barnen att förstå innebörden i texten som vi sjunger tillsammans, tänker vi.

Mycket fokus ligger annars på att få barnen trygga med oss pedagoger och i gruppen, vi håller fortfarande på att skola in nya barn. 
V 49

 

Analys:

Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

v 37

Vi erbjuder barnen så mycket trygghet vi kan, detta är en tid under hösten som måste få lov att ta den tiden som krävs. Vi pratar om detta och är alla medvetna om det. 

 

v 38

Vi tillåter barnen att vara så delaktiga de själva är intresserade av. Intressant för när de får ett erbjudande i att vara självständiga är det ingen som tackat nej ännu. Alla är spända på att få testa och prova själv! De tycks tycka detta är meningsfullt - därmed intressant. Vi kommer fortsätta utmana dem i att göra så mycket de själva förmår under t ex buffen. Svårt att veta hur länge men ett tag till kommer vi hålla oss till buffen under eftermiddagen. När det kommer till på/avklädning ser vi att när de fått "den där extra tiden" på sig så kommer de spontana stunderna när barnen sätter sig ner och provar i sin egna takt. (utan att vi uppmanat dem just då!) Vi har också sett hur det uppstått tillfällen när barn samspelar med varandra genom att hjälpa varandra. Vi fortsätter med detta och ser vad som mer utvecklas....

V 39

Vi vill utöka möjligheterna för barnen att vara delaktiga och kunna göra egna val samt öka deras förståelse för att de kan påverka sin dag på förskolan. Ett exempel på detta är vår undervisning kring måltidspedagogik.

v 42

Vi får antingen acceptera att det är trångt eller flytta bänken provisoriskt till dokumentationsväggen men detta är ingen långvarig lösning. 

v 43

Att få lov och vara delaktig från allra första början innebär att barnen skapar denna process själva.
Ställer fram maten - erbjuds att äta maten - dukar av maten - går och tvättar sig. Det kanske är så att desto mer delaktighet barnen erbjuds, ju mer tillit till sin egen förmåga känner dem.

V 46-47

Effekterna blir tydligare för oss pedagoger när vi fokuserar på ett specifikt mål.

V 48

Igenkänning i momenten med jullådan skapar trygghet för barnen, de har en erfarenhet sedan tidigare sångstunder.
Här utvecklas barnens självkänsla genom att våga vara i centrum och göra egna val.

 

Ny termin:

Vi kommer fortsätta våra tankar med att utveckla barns delaktighet och inflytande under deras utbildning på Safiren.

V 4-5

Vi har ändrat i lärmiljöerna och nu är ännu mer material tillgängligt för barnen. 
Vi erbjuder ännu mer ofärdigt material.

Det har skapats miljöer efter barnens intresse och behov och vi ser att barnen är mer självständiga i sina val. Fantasin och kreativiteten har ökat i leken.

 

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

V 6

Vi har börjat erbjuda gemensamt  buffebord vid frukosten  tillsammans med Opalen på måndagar. Sedan får barnen välja bord att sitta vid, oftast brukar barnen blanda sig vid gröna bordet och bordet i mittrummet. Det höga bordet på Safiren sitter de allra yngsta som behöver bygelstolar och såklart äldre barn som valt höga bordet. Vi ser många vinster med det här upplägget, det skapas möten mellan barn/barn och barn/pedagoger som bygger  på tryggheten och tilliten i blåa huset, de goda relationerna förstärks, vårt fokus på barns självständighet, delaktighet och inflytande under måltiden uppfylls också.

Analys:

Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

V 6-8

Learning by doing är vårt motto för att barnen ska kunna bli självständiga och tro på sin egen förmåga, vi ser att våra barn gärna vill prova själva och att  viljan finns för att lära sig nya saker. Vi ger positiv feedback och uppmuntrar barnen till att försöka själva men vi finns också nära för att stötta om barnet signalerar att det är för svårt och ber om hjälp.

Barnen är mer självständiga och delaktiga i sina val när vi erbjuder buffé, de har också börjat välja plats att sitta på under dessa måltider.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback