Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Grundverksamhet - Kråkan

Musikantens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Tillsammans med Kråkan ska barnen få träna sig i sociala koder. Hur är man en bra kompis, hur säger man stopp och vad betyder det. Hur gör vi när någon är ledsen och hur ser det ut? Kråkan är gärna med i verksamheten och deltar i planerade aktiviteter för att locka barnen till deltagande.

 

Kråkan

 

Samlingsaktivitet för grundverksamhet

 

Vem är kråkan?

 

Kråkan är oftast väldigt glad, han tycker om att träffa nya människor och lära känna alla han möter. Hur blir man en bra kompis? Undrar kråkan. Kråkan är också lite blyg, ibland är det svårt att prata men nya människor. Hur kan man göra då? Något Kråkan är väldigt bra på är att visa sina känslor, men vad är känslor och hur ser de ut? Kråkan älskar när man sjunger och ramsar tillsammans och vi börjar därför varje aktivitet med en hälsningssång.

 

Hej på dig, hej på dig, här är vi tillsammans, tillsammans, tillsammans, här är vi!

 

Tanke

 

Kråkan ska tillsammans med barnen få utforska kommunikation, känslor och vänskap. I sina möten med människor och djur lär kråkan barnen att:

 

  • Hälsa, ta kontakt med nya människor.

  • Visa känslor, glad, ledsen (och arg.)

  • Kroppsspråk, när orden sviker kan vi uttrycka oss på flera sätt.

 

Tillsammans med barnen och med helkroppsfigurer av barnen, namnlappar, ramsor, sagor och sånger som verktyg ska Kråkan få berätta, visa och hjälpa barnen kommunicera, vara en bra kompis och tolka våra vanligaste känslor.

 

”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom utveckling och lärande sker hela tiden.” Lpfö 18 s.7

 

 

 

Genomförande

 

Steg 1

 

I samling med barnen ska Kråkan få presentera sig. Han ska få hälsa på alla barnen och lära sig deras namn. Kråkan är glad över att få nya kompisar. När kråkan är glad visar han en glad smiley för att förstärka känslan med en bild för barnen. Kråkan berättar om känslan glad med hjälp av en ramsa.

 

Steg 2

 

Kråkan har svårt för allt nytt. Han blir ledsen när han inte vet var något ska vara. I samling med barnen berättar han om hur det känns att vara ledsen, och visar på hur ledsen kan se ut. Men kråkan vill inte vara ledsen och vi frågar hur barnen kan göra honom glad. Vi förstärker barnens lösning med en ramsa om att göra någon glad. Vi använder oss av sången ”Jag blir så glad när jag ser dig”.


 

Steg 3

 

Barnen ska få träna kroppsspråk med Kråkan, vi visar STOPP (jag vill inte), KRAM (säger förlåt/ vänskap/trösta, KOM (kom och var med, vinka ivrigt in kompisarna).  Vi använder oss av sångleken ”Lilla snigel, kom till mig”, där man kramas.

 

Kråkan läser ramsor och barnen får härma, barnen ska få titta i spegel och se hur ledsen och glad kan se ut. Kråkan hjälper till.

 

I alla stegen ska barnen aktivt få styra hur länge kråkan är med i samlingen, de ska få svara på frågor och leka med kråkan. Kråkan ska även få vara med i den fria leken om och när barnen så önskar. Aktiviteterna med Kråkan ska sedan få växa fram med barnens känslor och uttryck som utgångspunkt. Fokus kommer att ligga på att lära känna varandra, varandras känslor och hur man hanterar dem, rutiner och att ta hand om vår gemensamma miljö.

 

Mål

 

Barnen ska i den egna leken använda sig av kroppsspråk, kunna säga stopp, jag vill inte, trösta sina kamrater och visa empati. Med redskap som de har fått av kråkan ska barnen utveckla en vi-känsla i gruppen.

 

Vidare kan Kråkan också bli ett hjälpmedel vid konflikthantering.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback