Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Hålla Tal

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

 

 

Mål: utveckla sitt talspråk och att uttrycka sig i olika sammanhang och olika syften—formulera sig och kommunicera i tal

Konkretisering av mål: Detta når vi genom att du håller ett tal till klassen som du vill påverka eller övertyga oss om något du tycker är viktigt för dig. Talet ska vara mellan 2-5 minuter.

 Du ska antingen hålla talet utantill, använda stödord/nyckelord eller en tankekarta.

Talet hålls inför klassen, spelas in eller live.

När? Under ht 19 - när du är redo att hålla ditt tal anmäler du detta lektionen innan. Då lämnar du även ett skriftligt manus till ditt tal.

Bedömning enligt matris.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Att redovisa
Uppgifter
Manus till tal
Manus till tal
Manus till tal
Manus till tal
Manus
Uppgift 6

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback