Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Kust och hav. Ht19

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 oktober 2019

I höstens första biologitema ska du lära dig om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv vid kust och i hav. Du lär dig också om hur människan har påverkat kusten och havet.

 

Syfte

 

Konkretiserade mål

  • Du ska känna till vad en näringskedja är och kunna ge exempel.
  • Du ska känna till och ge exempel på hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav.
  • Du ska känna till människans påverkan av kust och hav.
  • Du ska kunna berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden.
  • Du ska veta vad som gör Östersjön speciellt som hav.
  • Du ska kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Faktatexter bl.a. Koll på NO med tillhörande arbetsuppgifter.

Träna på begrepp och arter.

Diskussioner och resonemang utifrån nya och gamla kunskaper.

Faktafilmer

Exkursion vid havet och stranden vid Brottet, där du tar bilder på djur och växter i havsbrynet och på strandlinjen.

 

Begrepp

                                                       

 artfattig                 bräckt vatten

fotosyntes               kamouflage

koloni                       marina reservat

miljögifter                oljeutsläpp

polyp                       rom

saltvatten                sötvatten

trålning                    yngel

kustområde             övergödning

Artlista

blåmussla           blåstång

blåval                  brunalger

delfin                   djurplankton

ejder                    gråsäl

gråtrut                 grönaldger

gul fetknopp         krabba

maneter               rödalger

sjöhäst                 sjöstjärna

strandaster           strandkrypa

strandråg             strandskata

torsk                    trift

tumlare                växtplankton

Vad ska bedömas?

Bedömningstillfällen:

  • Din text och redovisning av Brottet bilderna
  • Visade kunskaper på lektionen.
  • Ditt engagemang och deltagande i samtal och diskussioner på lektionerna.
Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback