Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Upplysning, revolutioner och kolonialism

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi börjar under 1600-talet och vandrar under terminens gång ända till år 1900! Samhället utvecklades väldigt snabbt under denna tid. 

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

- Hur samhället såg ut INNAN upplysningen

- Hur samhället såg ut EFTER upplysningen

- Orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av Amerikanska och Franska revolutionen

- Konsekvenser av industriella revolutionen

- Hur tankarna om demokrati och mänskliga rättigheter växt fram i samband med revolutionerna

- Historiska källor och hur man kan använda dessa för att förstå historia

- Historiska ord och begrepp

Så här kommer vi att arbeta:

Vi jobbar mycket med läroboken och gemensamma diskussioner. Vi tittar på filmer och historiska källor. Detta första moment är viktigt för att lära känna varandra, så undervisningen kanske varierar tills vi hittar något som passar för just er klass.

Anteckningar är väldigt viktigt under detta moment! Har du missat en lektion där vi antecknade? Skriv av en kompis anteckningar!

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom mindre förhör och uppgifter som vi gör på lektionstid. Det är också viktigt att räcka upp handen och fråga och svara för att visa vad man kan. Allt räknas.  


Läroplanskopplingar

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback