Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

F

Samhällskunskap åk 8 del I

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Vi jobbar med politiska ideologier och hur Sverige styrs samt lite om olika statsskick. Eventuellt hinner vi med lite om EU innan provet som är planerat till 20/9

 

Följande är det i huvudsakligen arbetar med i Clio, det digitala läromedel vi använder

8b: Vi kommer inte hinna med kapitlet om riksdagspartierna innan provet

Område 

Kapitel 

Avsnitt vi i huvudsak arbetat med i kapitlen 

Beslutsfattande och politiska idéer 

Ideologier 

Vad är ideologi ?

 

Sveriges politiska system 

*Sveriges politiska system 

*Sveriges riksdag/Från förslag till lag 

 

*Sveriges regering 

 

Olika stats- och styrelseskick 

  • Introduktion 

  • Statsskick 

 

 

Riksdagspartierna 

*Introduktion 

*Partierna 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback