Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 9

Jä Ht-2019 åk 5 Slöjd "Liten snygg låda" DJ

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Du kommer att lära dig att förborra, försänka och skruva. Mäta och såga och givetvis mycket mer....

Liten låda Ht-2019

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna utveckla sin förmåga att

1 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

2 välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,

3 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

4 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Innehåll

° två - och tredimensionella skisser ,modeller,mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas ,följas och kopplas till matematiska beräkningar.

° Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild , till exempel i en loggbok.

° Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter

° Hur olika kombinationer av färg ,form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck.

Genomförande

Du arbetar enskilt med din låda under Ht-2019

 

Bedömning

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna utveckla sin förmåga att

1 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

2 välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,

3 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjd specifika begrepp, och

4 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Liten låda
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback