Skolbanken Logo
Skolbanken

Bild teckning

Anpassad Grundskola Lilla Edet, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 9 september 2019

Nu kommer vi arbeta med teckningens grunder. Du kommer utveckla din förmåga att se och sedan styra pennan så du förmedlar det du vill ha sagt med din bild.

Vad är syftet?

Du skall lära dig se och jämföra bilder. Du skall skapa bilder med teckning som teknik. Du skall lära dig ämnesspecifika ord och begrepp.

 

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer arbeta med teckning under höstterminens inledande bildlektioner.

Vi arbetar med:

- pennfattning och teknik

- skuggning

- former, kroppen

- rörelse

- perspektiv

- serieteckning

 

Exempel på ämnesspecifika ord och begrepp

Linjer, skugga, perspektiv, svärta, siluett, rörelse, A4 respektive A3, elipser, spiraler

 

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer göra en mängd skisser och bilder som vi samlar i ett häfte. Tillsammans med lärare går du igenom i vilken utsträckning du når kunskapskraven som berörs i bildämnet och som är kopplade till denna uppgift. Du kommer kunna lägga till teckningsuppgifter du vill själv vill ha med i bedömningen.


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över bilder,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.

Kombinationer av bild, ljud och text, till exempel serier och film.

Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback