Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematikboken "Beta" - Åk 5 Ht 19

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 18 september 2019

I det första kapitlet "Tal och räkning" repeterar vi uppställningar i de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division) och lär oss läsa av och skriva tal i decimalform. Vi kommer arbeta i matteboken och räknehäftet, varierat med digitala övningar på din chromebook.

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att varje elev kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • Skolans mål är att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer. 
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

DETTA BETYDER:

- Olika metoder för att räkna i de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division).

- Hur man väljer lämpliga räknesätt för olika uppgifter.

- Tallinjer med tal i decimalform.

- Läsa och skriva tal i decimalform.

- Lösa uppgifter med okända tal, så som x, y och z.

- Vi kommer arbeta med begreppen: term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform och decimalform.


2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier för att lösa matematiska uträkningar och problem.

 • Vi övar på att förklara för varandra hur vi löser de olika problem och matteuppgifter.

 • Du kommer att arbeta enskilt i matteboken och räknehäftet.

 • Digitala räkneuppgifter på din chromebook.

 • Du kommer också att få matteläxor som hör ihop med det vi arbetar med i skolan.


  3. BEDÖMNING


  Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • välja och använda matematiska metoder
 • samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser


  Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 

 • Ditt arbete under lektionen
 • Du deltar i grupparbeten och diskussioner
 • Matteläxor
 • Kunskapskoll i slutet av kapitlet

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik Åk 5 Beta Kap. 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback