Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Tema ljud

Malsta förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Under hösten 2019 startarde vi upp vårt tema sinnen och började med området ljud. Vi vill få upp intresset hos barnen för vad ljud är, var det kommer ifrån, hur vi hör det, hur ljud skapas. Vilka ljud hör vi på inne miljö och ute miljö såsom skogen och i närmiljö.

Bakgrund

Under höstterminen 2019 startade vi upp ett tema om sinnen och vi uppmärksammade att barnen var intresserade av ljud så det blev vårt första område att arbeta med. Barnen lyssnade på olika ljud som finns i vår  närmiljö och omgivning.

Mål

Vi strävar efter att skapa en hållbar miljö och vill att barnen ska skapa en förståelse över hur ljudnivån påverkar vår miljö. Vi vill även att barnen ska få en förståelse för vad ljud är, var de kommer ifrån och hur man skapar olika ljud. 

Frågor vi vill arbeta kring är följande:

Hur låter olika ljud? Varifrån kommer ljudet?
Vilka ljud finns det i vår omgivning och närmiljö? Hur kan vi urskilja olika ljud? Hur kan vi skapa egna ljud?

Ljud som fenomen är även ett verktyg för barnens språk och språkutveckling.

Förskola och hem

Vi publicerar inlägg i den mån vi kan i Unikum så att vårdnadshavare har möjlighet att följa vårt arbete med ljud. Vi sätter även upp våra dokumentationer tydliga i verksamheten för vårdnadshavare att titta på.

Syfte

Skapa medvetenhet om vilka ljud som finns och hur ljuden påverkar oss. Skapa ett intresse för olika ljud hos barnen och en förståelse för hur man kan särskilja olika ljud. Göra barnen medvetna om att vi hör genom örat och att förstå att alla ljud är inte bra för örat.

Metod

Vi har aktiviteter både inomhus och utomhus där använder vi olika material. Aktiviteterna ska vara lustfyllda för att fånga barnens intresse och erfarenhet.

Vi arbetar i små grupper  och även i helgrupp beroende på vilken aktiviteter vi gör.

Vi har lagt en dag specifik att ha utevistelse till skogen och promenad i närmiljö  i syftet att barnen upptäcker olika ljud. 

Vi läser olika böcker samt laddat ner olika appar kopplat till temat.

Vi har även introducerat Bitis som är en kanin som trivs i lugna miljöer.

Vi använder oss av olika musik instrument  där ljud och teknik håller ihop.

Arbetslagets reflektioner

Barnen uppmärksammar olika ljud både i inne och i ute miljö. Barnen är nyfikna och lyssnar aktivt på olika ljud samt härmar olika ljud.

Dokumentation under läroprocessen

Unikum för att göra det tydligt för oss pedagoger men även för att det blir tillgängligt för vårdnadshavare. Använder 1,2 och 3 mallarna. Dokumentationsvägg och tavla i verksamheten, vi reflekterar tillsammans med barnen om vad vi gjort och lärt sig. Dokumenterar tillsammans med barnen genom att skapa olika saker som synliggör det vi lärt oss.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback