Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Djur och natur året runt

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

I det gröna gräsets morgondagg, springer vi och kastar plagg efter plagg. Njuter av solens strålar, lyssnar till vindens melodi och beundrar grönskan.

Mål för arbetet 
- kunna berätta om ett djurs och växts livscykel.  kunna berätta om djur och växter i närmiljön 
- kunna beskriva olika näringskedjor. 
- kunna beskriva årstidsväxlingar. 
- kunna utföra enkla undersökningar om naturen. 
-- dokumentera dina kunskaper med hjälp av olika uttrycksformer. 


Undervisning arbetssätt 
- göra olika samarbetslekar i naturen. 
- läsa och skriva enkla faktatexter om djur och växter. 
-arbeta med läsförståelse. 
- se filmer och djur och natur. 
- utforska naturen 
-- skapa årstidsträd med hjälp av färg. 
-- läsa och lyssna på berättelser om naturen. 

Elevinflytande 

Du kommer att få reda på vad du ska kunna samt på vilket sätt du ska uppnå målen.
Du kommer att ta del av de pedagogiska planeringar och ha inflytande på undervisningsdelen.
I skolan kommer vi att ta hänsyn till de demokratiska grunderna.
Du kommer att arbeta med uppgifterna som passar dig som individ.


Bedömning 
Du bedöms kontinuerlig under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna.  


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback