Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Lösningar och blandningar

Vällsjöskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 4 september 2019

Under två veckor ska vi prova vilka ämnen som löser sig och vilka som blandar sig i vatten.

Syfte med undervisningen

När arbetsområdet är avklarat ska du ha kunskap om skillnaden mellan lösningar och blandningar.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med ett undersökande förhållningssätt genom att prova oss fram. Titta på filmer och läsa i litteratur.

Det här ska du lära dig

Se nedan

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Lösningar, blandningar, molekyler, hypotes

Så här kan du visa dina kunskaper

Du kommer att redovisa din arbetsgång och resultat 

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback