Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Trafik

Gruvrisskolan, Falun · Senast uppdaterad: 4 september 2019

Ni ska få lära er om viktiga trafikregler och hur det egna beteendet kan minska riskerna i trafiken. Ni ska få lära er hur man går i trafiken. Ni ska få lära er om mörker och reflexer och vad några trafikskyltar betyder.

Vad ska vi arbeta med?

  • Vi lär oss viktiga trafikregler och varför man måste ha lagar och regler
  • Vi lär oss om hur viktigt vårt eget beteende är i trafiken när vi går och är ute i mörker
  • vi ska lära oss några trafikskyltar 

Arbetssätt:

  • vi lär oss fakta genom filmer i serien gatsmart och genom texter vi läser tillsammans
  • vi diskuterar vår trafik i närmiljön och hur vi ska bete oss för att minska riskerna i trafiken
  • Vi går trafikpromenader

 

 

När vi arbetat färdigt ska jag kunna:

-Kunna några trafikregler och veta hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

-Veta hur några trafikskyltar ser ut och vad de betyder

-Veta vad orden trafik, skyltar, vänster, höger, trottoar och övergångsställe betyder


Detta visar jag genom att:

  • jag kan prata om de viktigaste trafikreglerna och rita några av de viktigaste trafikskyltarna
  • jag kan genom vår promenad i vår närmiljö visa och berätta vad jag ska tänka på för min säkerhet
  • deltar aktivt i våra klassens diskussioner om hur vi ska bete oss i trafiken

 
Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback