Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Terminsplanering Teknik ht-19

Östbergaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 september 2019

Här är planeringen får årskurs 4 i Teknik, höstterminen 2019.

Vecka/ 

klass 

Centralt innehåll 

Förmågor 

Lektionsinnehåll 

v.34 

. 

 

 

v.35 

Tankar om teknik 

”Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter” 

 ”Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.” 

 ”Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.” 

”Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.” 

Bekanta oss med boken, bläddra igenom. 

Tankar om teknik. Låt eleverna fundera på viktiga uppfinningar 

Läs tillsammans sid 4-5 

v.36 

Läs sid 4-5 igen tillsammans 

Arbete med sid 2, uppgift 1 i arbetsboken enskilt, sedan gemensam genomgång. 

Gör uppgift 2 gemensamt. 

v.37 

”Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.” 

Tekniken finns överallt. 

Grundbok s.6-7. Arbetsbok s.3 

v.38 

”Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.” 

”Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.” 

En ko är en del i ett tekniskt system 

Grundbok s.8-9Arb bok s.4. 

 

v.39 

”Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.” 

 

 

Från sten till grafen 

Grundbok sid 10-11 

Arbetsbok sid 5 

v.40 

 

”Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.” 

”Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.” 

 

Vad händer med alla prylar när de blir sopor? 

Grundbok sid 12-13 

Arbetsbok sid 6-7 

v.41 

”Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.” 

”Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.” 

 

Vad händer med alla prylar när de blir sopor? 

Grundbok sid 12-13 

Arbetsbok sid 6-7 

v.42 

 

”Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.” 

”Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.” 

 

Teknikens arbetssätt- att göra på riktigt 

Grundbok sid 14-15 

Arbetsbok sid 8-9 

v.43 

 

”Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.” 

”Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.” 

 

Teknikens arbetssätt- att göra på riktigt 

Grundbok sid 14-15 

Arbetsbok sid 8-9 

v.45 

”Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.” 

”Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.” 

 

Teknikens arbetssätt- att göra på riktigt 

Grundbok sid 14-15 

Arbetsbok sid 8-9 

v.46 

Tekniken i vardagen 

”Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.” 

”Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.” 

 

Jaga mat och laga mat- från lättjagad till lättlagad 

Grundbok sid 14-15 

Arbetsbok sid 10 

v.47 

”Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter” 

”Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.” 

”Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.” 

 

 

 

 

Vatten 

Grundbok sid 18-19 

Arbetsbok sid 11 

v.48 

”Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.” 

”Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.” 

 

 

Vatten och avlopp hemma 

Grundbok sid 20-21 

Arbetsbok sid 12 

v.49 

 

”Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter” 

”Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.” 

 

Alla tiders kläder 

Grundbok sid 22-23 

Arbetsbok sid 13 

v.50 

Enkla mekanismer - ABC 

”Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.” 

”Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.” 

”Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.” 

 

Hur gör man en skiss? 

Grundbok sid 24-25 

Arbetsbok sid 13 

v.51 

Reserv-vecka 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback