Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2

LPP Musik Åk. 2

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Musik Åk. 2

Syftet med undervisningen

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

 • Bekanta oss med några kända kompositörer 
 • Bekanta oss med olika musikinstrument 
 • Sjunga olika sånger och dansa
 • Lära känna några musikaliska tecken 
 • Träna takt och rytm

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att lyssna på olika slags musikgenrer 
 • Vi kommer att sjunga och röra oss till musik  
 • Vi kommer att diskutera olika slags musik 
 • Vi kommer leta fakta om olika kompositörer 
 • Vi kommer skapa enkla melodier 
 • Vi kommer att testa olika rytminstrument 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig

 • Se att du kan urskilja olika takter, rytmer och instrument 
 • Se att du kan nämna några kända kompositörer 
 • Se att du kan känna igen olika instrument
 • Se att du kan skapa musik med hjälp av rytminstrument 

Läroplanskopplingar

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback