Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Broderat självporträtt, åk3 ht-19

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 5 september 2019

Under arbetsprocessen övar, tränar och utvecklar du olika förmågor. Utifrån instruktioner broderar du en bild som föreställer dig själv.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån instruktioner visar du att du kan skapa din textila bild med personlig prägel. Du pratar om din bild och ser möjligheter till utveckling i ditt arbete. Du visar engagemang i val av färgsammansättning som har betydelse för resultatet. Du resonerar kring val du gjort och hur det har påverkat det färdiga arbetet. Du visar att du kan se förtjänster och brister i slöjdarbetet. I diskussioner visar du att du har viss kännedom om textilt materials ursprung.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål.
 • Din förmåga att utveckla idéer i ditt slöjdarbete.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi tittar på inspirerande bilder som eleverna har ritat.
 • Vi går igenom hur man för över den ritade bilden till tyget.
 • Vi pratar om bilders betydelse och vad de uttrycker.
 • Vi pratar om säkerhetsaspekter i slöjdsalen.
 • Vi pratar om redskap och om hur man använder dem på ett säkert sätt.
 • Vi diskuterar material, färger och hur viktigt det är med fantasi i arbetet.
 • Vi går igenom och övar att göra en knut på tråden.
 • Vi går igenom och resonerar kring tekniken broderi.
 • Vi går igenom och resonerar kring hur man fäster trådar när man broderar.
 • Vi går igenom och resonerar om hur man stryker ett färdigt arbete.
 • Vi går igenom och resonerar kring dokumentationen av arbetsprocessen.
 • Vi pratar om förtjänster, brister samt monteringens betydelse för det slutförda arbetet.

DokumentationAvsnitt 7


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen
Textilslöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback