Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Learn English First Book

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Man lär av att se, läsa, höra och göra. Innehållet i Learn English är en mix av hör-, tal-, läs- och skrivövningar. Vi kommer sjunga, se små korta filmer och lyssna/läsa enkla engelska böcker.

Materialet är samlat till 6 områden:

1. Colours

2. Numbers

3. Lära känna bokens karaktärer, Fun at the Beach

4. Fruits, Top Dog

5. Pets, The Pet Shop

6. Activities, What Dogs Like

 

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar med övningar, spel, lekar, sånger, fraser och ramsor. Eleverna får samarbeta, lyssna och tala, inom välbekanta ämnesområden. Det kan vara siffror, färger och liknande. De lär sig enkla fraser som t ex My name is... How are you? I like...

Bedömning

Bedömning sker i form av aktivt deltagande, övningar och lärarobservationer.

Du kommer att visa dina kunskaper när du:

  • deltar i klassrumssamtal, parläsning och rollspel
  • deltar i lekar och spel
  • arbetar med böcker och stenciler

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Learn English First Book
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback