Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text

Alviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

Planering - Berättande texter

 

Varför ska vi läsa oss detta?

Berättande texter - ja, vad är det egentligen?

 

Berättande texter är alla texter som återger något som hänt eller påhittade händelser. Du kan hitta dessa i skönlitterära böcker, tidningar, tv-serier och noveller. Bara en så enkel sak som att berätta en historia för en kompis är en typ av berättande.

 

Vi kommer i denna vända att fokusera på berättande texter i form av skräcknoveller och alla ska få skriva en egen kuslig novell. Ni kommer även läsa en bok, som kanske inte är så läskig, men berättande ändå.

 

 

Vilka förmågor ska vi träna på?

I vår läroplan (Lgr11) står det att vi (bland annat) ska träna på följande:

-    formulera sig och kommunicera i tal och skrift

-    anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-    urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Och precis just detta kommer vi att fokusera på under vårt arbete med berättande texter.

 

 

Vilket centralt innehåll ska vi kunna?

Det vi ska kunna efter att vi arbetat med berättande texter är följande:

 

·         Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

·         Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·         Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

·         Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

·         Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

·         Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

·         Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

·         Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

·         Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

 

 

 

Hur blir vi bedömda?

För att kunna utvecklas och bli bättre behöver man ju få veta exakt vad som behöver bli bättre. Därför kommer jag att bedöma er utifrån följande:

-    Er berättande text i form av skräcknovell.

-    Den grammatik (språkliga strukturer) du använder dig av i din text.

-    Den muntliga presentation du gör om boken du läst.

 

 

LYCKA TILL!

/E


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback