Skolbanken Logo
Skolbanken

Fokusoråde normer och värde hösten 19

Höjdens förskola, Färgelanda · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Under hösten kommer vi att lägga stort fokus på att få en trygg och självständig barngrupp. Ge barnen en förståelse om att vi alla är olika men lika mycket värda. Bli medvetna om våra rättigheter som människa.

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

 

Utifrån samtal med barnen och föräldrar, observationer i gruppen framgår det att det finns konflikter mellan barnen. Någon upplever att vissa barn bestämmer mer.

Det förekommer ofta att något barn säger till ett annat barn att det inte får komma hem till hen eller inte får komma på hens kalas.

Nya barn skolas in och behöver få möjlighet att känna tillhörighet och trygghet i gruppen. Föräldrarna ska känna trygghet att lämna sitt barn på förskolan.

Pedagogerna vill att barnen ska få en förståelse om att vi är alla olika och lika mycket värda. Även bli medvetna om våra mänskliga rättigheter.

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 Utveckling pågår när varje barn:

  • Hitta verktyg som hjälper barnet vid en konflikt.
  • Visar förståelse för att alla är lika olika.
  • Visar kunskap om barnkonventionen.

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

Ge barnen verktyg för att lättare kunna hantera konflikter. Som tex tecken, bildstöd, böcker, samtal och filmer.

Ha en bra föräldrakommunikation där pedagogerna uppmuntrar föräldrar att prata med sina barn om hur dagen har varit och om det är något speciellt som har hänt som inte känns bra.

Gruppstärkande lekar så alla barn känner tillhörighet till gruppen. 

Arbeta med barnkonventionen.

Genom temaarbete kommer vi att påvisa att vi bor på olika sett och vi har olika familjekonstellationer.

 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

 Barnintervjuer, dagliga samtal där barnen får chans att återberätta. Barnen ska få vara delaktiga i vår dokumentation.

Vårdnadshavares delaktighet

Dokumentera på Unikum, och i lekhallen och tamburen. Dagliga samtal med vårdnadshavare. Utvecklingssamtal/föräldramöte. 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Dela in barnen i smågrupper. Ta hjälp från vårdnadshavare.

Söka information om vårt samhälle.

 

Utvärdering.

 

Jenny och Lotta ansvarar för att utvärdering genomförs innan 2/12-2019


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback