Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Ellära (Fy) borgen

Borgenskolan 6-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 9 september 2019

Ellära

1. Vad vi ska göra:

Vi kommer att lära oss innebörden av fysikaliska begrepp som ström, spänning, resistans, paralell- och seriekopplingar samt slutna kretsar. Vi kommer att arbeta med förståelsen för hur ström uppstår, dess ”egenskaper” och hur man kan använda elektrisk ström.

2. A) Vad ska du lära dig?

”Eleverna ska efter genomgången grundskola kunna använda kunskaper från de naturvetenskapliga … kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv samt ”lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga”. (Ur övergripande mål och riktlinjer)

”Undervisningen ska bidra till att elever utvecklar sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället.” (Ur Syfte i kursplanen för Fysik)

B) Du ska under denna period utveckla förmågan att:

  • Använda fysikaliska begrepp och modeller för att förklara och resonera kring elektricitet.

3. Vi kommer att bedöma följande:

Se matris nedan.

4. Vi kommer att arbeta med följande i undervisningen.

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar med mycket praktiska inslag och arbetsuppgifter. Du kommer att få träna din laborativa förmåga (förtrogenhet).

5. Hur du ska använda och tillämpa kunskaperna

Genom lektionsaktivitet visar du din förtrogenhet med laborativa uppgifter. Du kommer att få tillfälle att muntligt visa att du kan se tillämpningar av de teorikunskaper vi arbetar med. Slutligen kommer du också att ha ett skriftligt prov på de teorikunskaper vi arbetat med.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ellära (Fy)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback