Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Statistik

Björkhagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Statistik är ett mycket viktigt verktyg för att lättare förstå världen runt omkring oss. Med hjälp av tabeller, diagram och lägesmått kan man sammanställa viktig information så det blir enklare att överskåda. Många samhällsbeslut grundar sig på statistik, till exempel när kommuner behöver se hur befolkningen ökar eller minskar så de vet om de behöver bygga nya skolor. Det används också till exempel i tidningar och TV för att visa statistik över viktiga samhällsfrågor.

 

Du skall kunna:

 • Göra tabeller och läsa av tabeller

 • Avläsa och tolka diagram (Linje-, stolp-, stapel- och cirkeldiagram)

 • Rita och granska diagram (Linje-, stolp- och stapeldiagram)

 • De tre lägesmåtten: medelvärde, median och typvärde

Viktiga begrepp:

Frekvens, tabell, kolumn, rad, linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, vågrät axel eller horisontell axel, lodrät axel/vertikal axel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde

 

minst, högst, mindre än, större än, fler än, färre än

 

Syfte och förmågor:

Genom undervisningen kommer eleverna ges möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 • Föra och följa matematiska resonemang. (Resonemang)

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation 

 

Arbetssätt:

 • Enskilt arbete i matematikboken och med arbetsblad.

 • Gruppuppgifter och enskilda uppgifter.

 • Diskussioner kring olika uppgifter.

 

Bedömning:

Utifrån kravnivåerna i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal, skrift och praktiskt arbete.

 

 • Examination vecka 39


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter