Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Historia

·

Årskurs:

6

Häxans son

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 21 september 2019

År 1675 är ett år då mörkret sänker sig över Stockholm och häxförföljelserna tar fart. Alltsammans börjar på våren när en pojke kommer till staden, Johan Johansson Grijs. Han har anklagat sin egen mor för att vara häxa och sänt henne i döden. I Stockholm får Johan en ung beundrarskara, som lyder hans minsta vink och trollbundet lyssnar på hans historier om Blåkulla. Kvinnor som ser udda ut och är duktiga i läkekonst löper risk att bli förföljda. Men det finns en flicka som vågar trotsa Johan och hans följe.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11 del 1)

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer tillsammans med klassen att läsa boken "Häxans son" av Cajsa Winqvist och se filmen med samma namn.
 • Du kommer att få samtala om det du har läst och sett i klassen.
 • Du kommer att få öva dig att jämföra bok och film.
 • Du kommer att skriva en läslogg runt din upplevelse av boken

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
 • Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
 • Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
 • Utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.
 • Delta i ett samtal, där du är aktiv själv och lyssnar på andra.
 • Skriva en jämförande text av film kontra bok

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftlig inlämningsuppgift samt i samtal/diskussioner. 

LÄSSCHEMA

Du ska läsa dessa kapitel till torsdagar:

 • Vecka 39: Kapitel 1-3
 • Vecka 40: Kapitel 4-6
 • Vecka 41: Kapitel 7-9
 • Vecka 42: Kapitel 10-11

Läslogg


Läroplanskopplingar

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inför första boksamtalet
Inför andra boksamtalet
Inför tredje boksamtalet
Inför fjärde boksamtalet