Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Musikhistoria 2019

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Under en månads tid ska du få följa med på en 600 år lång resa genom musikhistorian. De första 500 åren ska du få höra om från din lärare och de sista 100 åren ska du, tillsammans med några kompisar, få ta reda på om själv.

 

Undervisning, för att nå målen kan du:

Lyssna på en presentation kring musiken från medeltid fram till vår tid.

Ta reda på vad som kännetecknar en viss genre från 1900-talets musik från vår del av världen. 

Lyssna på musik och försöka beskriva hur den låter. Vad är det som kännetecknar de olika genrerna?

Lyssna på musik som framkallar olika typer av känslor hos dig. Förklara varför den påverkar dig som den gör. 

Sätta dig in i hur musik kan påverka andra. 

 

 Mål och bedömning

Du ska kunna berätta om dina tankar och känslor som musik från olika genrer framkallar hos dig och hur musiken kan påverka andra. 

Du ska kunna berätta om vad som kännetecknar olika musikgenrer från 1900-talet. 


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Matriser i planeringen
Musikhistoria
Uppgifter
Musikgenrer
Musikgenrer

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback