Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Grunder i kemi

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi ska först repetera kemins grunder om grundämnen, atomer och molekyler för att sedan arbeta vidare med kemiska reaktioner, blandningar och lösningar, syror och baser och sist men inte minst metaller.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan:

 • Använda kemins begrepp.
 • Visa att du har kunskaper om ämnens uppbyggnad, egenskaper och materians oförstörbarhet.
 • Genomföra laborationer.
 • Skriva labbrapporter.

Det kommer du att få visa genom att: 

 •  Delta aktivt på lektionerna.
 •  Genomföra laborationer och skriva labbrapporter.
 •  Skriva ett mindre prov i slutet av arbetsområdet.

Du kommer att få lära dig: 

 •  Om hur olika ämnen fungerar.
 •  Mer om atomer och molekyler.
 •  Mer om ämnens olika faser.
 •  Vad grundämnen och kemiska föreningar är.
 •  Om atomers kretslopp.
 •  Vad lösningar och blandningar är.
 •  Lite om kemiska föreningar. 
 •  Om syror och baser. 
 •  Metaller
 •  Skriva labrapporter.

Hur ska vi lära oss detta? 

 •  Genomgångar
 •  Diskussioner
 •  Filmer
 •  Läsa olika faktatexter och arbeta med olika frågor.
 • Gemensamt och enskilt skrivande.
 • Laborationer

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter