Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Rörelse och Energi

Stenbackeskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2019

Fysiken handlar mycket om rörelse och energi. Vi skall fördjupa oss i områden som gör det möjligt att koppla kunskaper om hastighet, fart och acceleration med tröghet och friktion samt energi, arbete och effekt. Och vi kommer räkna på det också! :)

FYSIK Rörelse och Energi med beräkningar

Var: Rum 119 och på vissa mattelektioner

När: 25/11-13/12

Hur: Fysik Direkt sid 126-154 inkl genomgångar, läsning, frågor, beräkningar, lab och quiz.

 

Varför: Eleven utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang för att väcka nyfikenhet att undersöka världen. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förståelse för att påståenden kan prövas matematiskt och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Vi kommer i det här temat samarbeta med matteläraren för att visa den starka kopplingen mellan matte och naturvetenskap. 

 

Centralt innehåll: Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas. 

Centralt innehåll 2: Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter.

 

Kunskapskrav: Eleven kan föra underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och energi och visar då på identifierbara fysikaliska samband. 

 

Kunskapskrav 2: Eleven kan säkert genomföra undersökningar utifrån planeringar med efterföljande analys, dokumentation och förslag på förbättringar.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback