Skolbanken Logo
Skolbanken

Energi

Mariedals anpassade grundskola, Varberg · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Vi pratar om energi och olika energikällor. Vi pratar om vad vi använder elektricitet till.

Förnybar energi

Global uppvärmning

Hur kan vi spara el i klassrummet? Varför behöver vi spara på elen? 

Vi ser på Alice i energilandet (UR)

Diskuterar vilka åtgärder vi kan göra för att spara på el . 

Hur kan vi spara på elen hemma?

Finns det några likheter mellan olika energikällor?

Vindkraftverk

Diskussion kring hur vi tror ett vindkraftverk fungerar För att sedan reflektera och relatera det till fakta.

Alice i energilandet- Vindkraft

Hur funkar ett vindkraftverk?

Vi skall konstruera vindsnurror i papp och undersöka hur vinden  skapar rotation för att tydliggöra hur ett vindkraftverk fungerar.

 

 

 

 

Vattenkraft

Diskussion kring hur vi tror ett vattenkraftverk fungerar för att sedan reflektera och relatera det till fakta.

Alice i energilandet- Vattenkraft

Hur funkar ett vattenkraftverk?

Vi kommer tillsammans konstruera olika vattenhjul för att synliggöra vattenkraftverkets funktion. 

 

 

Solenergi

Diskussion kring hur vi tror solenergi fungerar för att sedan reflektera och relatera det till fakta.

Alice i energilandet- solenergi

Hur funkar solenergi? Vad är det för skillnad mellan solenergi och solfångare? 

Vi provar eventuellt att bygga en solugn.  

 Kärnkraft

Vi lär oss om kärnkraft. 

Vi pratar om Ringhals som ligger nära oss. 


Läroplanskopplingar

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.

Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.

Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.

Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.

Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.

Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback