Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tal och tals användning

Hammarbyskolan Södra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2019

Vad är tal och var finns de i vår vardag? Vi kommer bland annat lära oss skillnaden mellan begreppen siffror och tal, hur positionssystemet kan underlätta vårt räknande, varför vissa tal har fått ett eget namn och vad som är skillnaden mellan sammansatta tal och primtal. Vi kommer också att få träna på de fyra räknesätten och enhetsomvandling.

 

När?

Vad? (Veckomål)

Hur?

Begrepp

Vecka

35

Positionssystemet

Multiplikation och division med 10, 100, 1000.

·    Kunna förklara hur vårt talsystem (tiosystemet) fungerar

·    Kunna multiplicera och dividera med 10, 100, 1000

 

Avsnitt 2.1

Avsnitt 2.2

Siffra, tal

Talsystem

Tiosystemet=decimalsystemet Positionssystem

Ental, Tiotal, Hundratal, …

Tiondel, Hundradel, ….

Decimal, decimaltecken

 

Vecka 36

Enheter och prefix

Enheter för längd, vikt/massa, tid och volym.

·    Kunna omvandla mellan några vanliga enheter (prefix)

·    Kunna uppskatta längd och använda lämpligt prefix

Avsnitt 3.1

Extramaterial

Storhet (ex: längd, tid...) = en egenskap som går att mäta .

Mätetal

Enhet

Prefix (kilo, hekto, deci, centi, milli)

SI-systemet (Système International d’Unités)

Grundenhet

Vecka

37

och

38

De fyra räknesätten

Prioriteringsreglerna

·    Huvudräkning (strategier)

·    Skriftlig räkning

·    Räkna med miniräknare

 

Avsnitt 2.3

Avsnitt 2.4

Avsnitt 2.6

 

 

Addition

Subtraktion

Term,Summa, Differens

Multiplikation

Faktor, Produkt

Division

Täljare, Nämnare

Kvot, Rest

Algoritm

Kommutativa lagen

Parenteser

 

Vecka

39

 

Muntlig och skriftlig examination.

 

 

Vecka

40

Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1 (decimaltal).

·    Huvudräkning

·    Skriftlig räkning

·    Kunna förklara vad som händer när ett tal multipliceras resp divideras med ett tal mindre än 1.

Avsnitt 2.5

Förlänga

Delningsdivision

Innehållsdivision

 

 

Vecka

41

Avrundning och överslagsräkning

Avsnitt 2.8

Avsnitt 2.9

 

 

Avrundning

Närmevärde

Avrundningssiffra

Överslagsräkning

 

Vecka

42

Olika sorters tal

·    Kunna gruppera tal utifrån dess egenskaper

Primtal och delbarhet

·    Kunna dela upp ett tal i primtalsfaktorer

·    Kunna delbarhetsreglerna för 2, 3, 5 och 10.

Matematikhistoria

Avsnitt 2.7

 

Gauss (1777-1855)

 

Eratosthenes
(276-194 f.kr.)

Laboration: Primtal

Naturliga tal (positiva heltal)

Heltal

Negativa tal

Decimaltal

Reella tal

Jämna och udda tal

Primtal

Delbarhet

Primtal

Sammansatta tal

Faktorisera, faktorträd

 

Vecka

43

 

Muntlig och skriftlig examination.

 

 

Hjälpmedel

Kolla Mattecentrums hemsida https://www.mattecentrum.se/ (du blir medlem kostnadsfritt). Här kan du:

·         Se/lyssna på genomgångar i form av korta filmklipp på youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLE6cprgy04rahepge_DPFWeXzcAeY5HYA

·         Läsa i en digital mattebok https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten

·         Få hjälp med uppgifter du inte förstår: https://www.pluggakuten.se/

UR skola finns ett avsnitt som fokuserar på studieteknik i matematik:  Pluggkoden

NOMP är en digital tjänst där man kan träna matte. Du blir gratis medlem på: https://nomp.se/start/

Använd och skolans resurstid – på lunchrasten tisdag, onsdag och torsdag varje vecka!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback