Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Svenska period 1

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 9 september 2019

Under period 1 kommer vi att ha boken "Alex Dogboy" av Monica Zak som utgångspunkt på svenskan. Vi kommer att ha boksamtal och göra olika skrivuppgifter kopplade till boken. Arbetet med boken kommer även att gå in i vårt arbete på SO:n, där vi kommer att prata mycket om fattigdom nu när vi jobbar med ekonomi.

Svenska period 1 HT-2019

  • Skriva om en sommarhändelse - uppgiften finns tilldelad på Drive.
  • Skriva ett brev till Magnus.
  • Läsa en gemensam bok - "Alex Dogboy" och ha boksamtal i halvklass en gång i veckan.
  • Skrivuppgifter kopplade till boken vi läser.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback