Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Engelska vecka 34 till 44

Östervåla skola 7-9, Heby · Senast uppdaterad: 9 september 2019

Let's Talk Pop kommer vi jobba med i arbetsböckerna men ni kommer även få chansen att läsa boken Bumface tillsammans innan höstlovet. Vi kommer varva med förberedelser för det första nationella provet som vi kommer ha efter höstlovet.

Weeks 34-35

Let´s Talk Pop

Textbook pp. 4 – 6

WB pp. 4 – 5, ex. 1 – 3

 

Homework 30/8 :               Glossary Let´s talk pop pp. 4 - 6

 

Week 36

Just Sixteen

Textbook  pp. 7 – 9

Workbook pp. 6 – 8

 

Homework 6/9:                  Translate and hand in ONE of the five texts from the text Just Sixteen pp. 7 – 9

 

Weeks 37 – 38

1. Two week with the Beatles

Textbook  pp. 12 – 14

Workbook  pp. 13 – 26

 

2. Watching music

Textbook pp. 15 – 17

Workbook pp. 17-18

 

3. Live aid and Live 8

Textbook pp- 18 – 21

Workbook pp. 19 – 21 (Hand in the Writing Assignment if you got time to do it, WB p. 21)

 

American History: 9/11

 

Let’s Listen- WB p. 12

 

Homework 20/9:                Write questions to a relative and ask them about their life as a 16 year old teen.

Then write a text similar to the ones in the text Just Sixteen. Hand it in throu Teams.

 

Test 20/9                            Listen Comprehension


 

Week. 39

 

Talking exercises

 

Test 23/9                            Reading Comprehension

 

Weeks. 40-46

 

Talking exercises

 

Reading Bumface by Morris Gleitzman and working with the task connected to the book.

 

 

 

OBS! Nationella prov detta läsår

 

A: (samtal/tala) 13 november

B: (Läsa, lyssna, förstå) 21 april

C: (skriva) 23 april

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback