Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema fjäril HT19-VT20

Sandtorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Pedagogisk planering för vårt tema om fjärilens livscykel

Syfte och bakgrund

Barnen har visat intresse för insekter bland annat fjärilen. Barnens intresse för insekter upptäckte vi redan i våras. 

Syftet med detta tema är att barnen ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om fjärilens livscykel genom att skapa egna fjärilar med olika material, genom IKT (lärplattan), genom sång och lek samt genom böcker. 

Mål

Målet är att barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse och sin kunskap om fjärilens livscykel. Målet är att ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. Målet är att barnen ska bli intresserade av livscykeln för olika djur och insekter, att detta ska ge ringar på vattnet. 

Arbetssätt/metod

Detta tema ska pågå genom hela året med skapande, drama, IKT och sånger. Vi ska dra ihop säcken i vår genom att beställa fjärilsägg som vi på avdelningen ska se utvecklas till larver, puppor och sedan fjärilar.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback